هرگونه ساخت و بهره برداری از فرستنده های رادیویی منوط به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران میباشد و این سایت هیچ گونه مسئولیتی را به عهده نمیگیرد


بازگشت   جامعه رادیو آماتوری ایران

These are the 13 most used thread tags
Tag Cloud
inline amplifire آمپلی فایر lna آمپلی فایرsdr آمپلی فایرuhf آمپلی فایر vhf آمپلی فایر رادیویی lna آمپلی فایر کم نویز آنتن omnidirectional آنتن uhf آنتن استقراری uhf آنتن تمام جهته آنتن مقری uhf اینلاین آمپلی فایر

Search by Tag

جامعه راديو آماتوري ايران

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

جامعه راديو اماتوري ايران اجامعه راديو اماتوري ايران
نشر و توسعه توسط
جامعه راديو اماتوري ايران