هرگونه ساخت و بهره برداری از فرستنده های رادیویی منوط به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران میباشد و این سایت هیچ گونه مسئولیتی را به عهده نمیگیرد


بازگشت   جامعه رادیو آماتوری ایران

جامعه رادیو آماتوری ایران آیین های نام نویسی

کاربر گرامي

آیین های نام نویسی و بهره گیری از نوشتارها

با درود و خوش آمد گويی به شما بازديد كننده ی گرامي ، سپاس از اينکه انجمن ما را برای فعالیت برگزیده اید.

انجمن رادیو اماتوری البرز هدف از ساخت این انجمن جایی برای گفتگو و پرسمان و دادن آگاهی در زمینه ی رادیو امانوری میباشد

برای نگهداری هنجارهای انجمن و همچنين آسایش کاربران آیین هایی گذاشته شده است ، که کاربران مي بايست براساس آن رفتار کنند . اگر جز این باشد سرپرستان انجمن اين شایستگی را دارند که جُستارها (موضوعات) ، نوشته ها ، اخبار و همه گزاره ها (توضيحات) و در برخي زمان ها نام کاربری آن کاربر را از انجمن پاک نمايند.

اين آیین ها بی کم و کاست در زير نوشته شده اند و شاید در هر زمان دگرگون شود. مهر نمایید برای خواندن آخرین آیین های انجمن به پیام هایی که شاید برخي از روزها به هر گونه ای به آگاهی كاربران مي رسد نازک اندیشی (دقت) فرماييد. اين آیین ها در پیوند با همه كاربران از جمله کاربران نو ،کوشا ، کاربر برتر ، سرپرستان بخش ها و... انجام پذیر است.

پس از خواندن درست اين آیین ها گزينه " افزون بر خواندن درست اساسنامه ، با همه موارد هماهنگ هستم" را تيك بزنيد و سپس كليد "نام نویسی" را بفشاريد .

شما برای خواندن آیین ها می توانید از بخش "آیین های انجمن" نيز دیدن نماييد.

آیین شماره 1) همه کاربران مي بايست در هنگام نام نویسی در انجمن ، از واژگان شایسته برای نام کاربری خود بهره گیری نمايند. هر آینه واژگان زشت و ناسزا دیده شود، نام کاربری آن كاربر در نخستین زمان پاک خواهد شد و دسترسي او به انجمنها بُریده خواهد شد تا جایی که می توانید نام كاربری را با بند واژه (حروف)پارسی به جای انگلیسی ايجاد نماييد.

آیین شماره 2) کاربران انجمن مي بايست در هنگام فرستادن پيغام در بخش ها از واژگان شایسته بهره ببرند. هر آینه واژگان زشت و ناسزا دیده شود، نام کاربری آن كاربر در نخستین زمان پاک خواهد شد و دسترسي او به انجمن بُریده خواهد شد

آیین شماره 3) کاربران مي بايست در هنگام فرستادن پرسش ها و دشواری ها (مشکلات) و پيغامهای خود از يک جُستار(موضوع) شایسته و درخور بهره بگیرید. اين جُستار مي بايست در پیوند با پرسش ، دشواری و يا پيغام ايشان باشد. گر جز این باشد چنانکه کاربر نو باشد به او هشدار داده خواهد شد. اگر این کار چند باره شود، برخورد سنگینی خواهد شد. از برگزیدن عناوینی مانند ؛كمك ، تورو خدا كمكم كنيد ، خيلي مهم ، هر كي مي تونه پاسخ بده ، نياز به پاسخ فوری ،يك برنامه ، چطوری مي تونم و عنوان هایی مانند اینها خودداری نماييد كه براساس آیین ها با شما بر خورد خواهد شد. راهنمايي در اين زمينه : ‌براي برگزیدن عنوان شایسته مي توانيد از واژگان كليدی پرسش خود خود بهره ببرید.

آیین شماره 4) مهر نمایید در هنگام ایجاد جُستار یا پرسیدن پرسش خود، بخش شایسته را برگزینید و از پرسیدن پرسش های خود در بخش های نا همگون با پرسش تان خودداری نمایید.

آیین شماره 5) از فرستادن جُستارهای تکراری خودداری فرمایید. پیش از ایجاد جُستار یا پرسیدن پرسش با بهره گیری از گزینه "جستجو برای تکراری نبودن" از نبودن جُستار فرستاده آگاه شوید. از نوشتن یک پرسش و یا یک نامه در چند بخش مختلف خودداری فرمایید

آیین شماره 6) اینجا انجمنی فرهنگی است و آرمان ما و همه سرپرستان بالا بردن سطح فرهنگ ، فارسی زبانان است در این راستا اگر نوشته ای را از يک تارنما ديگری گرفته اید ، حتمن بُن مایه (منبع) و همچنین نام نویسنده آن را بنویسید.

آیین شماره 7) در هنگام ساختن امضا در ویژگی های فردی خود ، از آگهی های بازرگانی خودتان و ديگران خودداری نماييد. اگر جز این باشد در بار نخست امضای شما ویرایش و به کاربر هشدار داده می شود و اگر تکرار شود نام کاربری آن کاربر حذف خواهد شد

آیین شماره 8) مهر نمایید از ساخت بيشتر از يک نام کاربری در انجمن خودداری فرماييد. اگر بیش تر از یک نام کاربری از یک نفر دیده شود،همه آنها در پاک خواهند شد و و دسترسي فرد به انجمن بُریده خواهد شد.

آیین شماره 9) در هنگام پرسیدن پرسش های خود ، بخش شایسته (مناسب) را برگزینید و از پرسیدن پرسش های خود در بخش های (نا شایست (نامتناسب) با پرسش تان خودداری نماييد.

آیین شماره 10) در هنگام پرسیدن پرسش های خود آنها را به گونه ی جداگانه بپرسید. بدين آرِش (معني) که اگر پرسش های گوناگوني داريد ، آنها را در چندين جُستار بپرسید و از پرسیدن همه پرسش های خود در يک جُستار خودداری فرماييد . /p>

آیین شماره 11) در هنگام پاسخ دادن به پرسش ها از به کار گيری واژگان و نوشته هایی که شَوَند (باعث) دلسردی کاربر پرسش کننده شود خودداری فرماييد. اين را بدانيد که اين تارنما جایی برای آموزش است و کساني هستند که پرسشهایشان بسيار آغازین مي باشد.

آیین شماره 12) از نوشتن جُستارهای بازاری (تجاری) و يا آگهی های بازرگانی پرهيز كنيد. چنانچه جُستارهای گفته شده ، وابسته آگهی های بازرگانی باشند بدست سرپرستان پاک خواهند شد و اگر کاربر به این کار دنباله دهد، نام کاربریش برای هميشه بسته خواهد شد.

آیین شماره 13) پاسخ گویی (مسوليت) همه نوشتارها، نگاره ها، پرونده ها(فایل ها) و ... كه در انجمن هستند بر دوش كاربر فرستنده مي باشد و انجمن رادیو اماتوری البرز در برابر اين گونه جُستارها و فرستاده ها هيچ پاسخگویی ندارد.

آیین شماره 14) هر گونه بی ارجی (بی احترامی) به كاربران ديگر، سرپرستان و کارفرمان های انجمن ناروا بوده و اگر چنین چیزی دیده شود با كاربر گنه کار(خاطی) برخورد خواهد شد و اگر بایسته (لازم) باشد دسترسي او به انجمن بُریده خواهد شد.

قانون شماره 15) دگدگونی نام كاربری تنها بدست کارفرمان و دستیار انجمن رَوا (مجاز) است . چنانچه می خواهید نام کاربری خود را دگرگون کنید. برای گروه سرپرستان انجمن پيام ویژه بفرستید و در آن پيام، نام كاربری پیشین، نام كاربری تازه و نشانی رایانامه (ایمیل) خود را بنویسید.

آیین شماره 16) چنانچه جُستار و يا پيغامی‌ از کاربران بدست سرپرستی در انجمن پاک و يا ويرايش شد و شما در این باره پرسشی دارید، براي سرپرست آن بخش يک پيام ویژه بفرستید و پرسش خود را به گونه ویژه(خصوصی)‌ بپرسید تا آن سرپرست نيز در اين باره شما را راهنمايي‌ و پاسخ پرسش های شما را بدهد. چنانچه در بخش های همگانی این پرسش پرسیده شود افزون بر پاک شدن آن جُستار، شما نيز پاسخِ پرسش خود را دريافت نخواهيد کرد.

آیین شماره 17) فرستادن هرگونه جُستار، نوشته و نگاره شوخستانی (تمسخرآمیز)، دُشنام گونه (توهين آميز) و يا مسايل و دشواری های فردی‌ درباره يک کاربر و يا يک سرپرست در بخش ها ناروا بوده و آن فرستاده زدوده می شود و اگر این کار دُنباله یابد با کاربر برخورد سختی خواهد شد.

آیین شماره 18) چنانچه از يک سرپرست گلایه مند هستید، مهر نمایید از راه پيام ویژه‌ آن را برای سرپرست نام برده بفرستید، چنانچه گلایه و يا ایرادی از کارکرد يا رفتار سرپرستی در انجمن داريد، آن را از راه پيام ویژه‌ براي کارفرمان انجمن بفرستید تا رسیدگی شود. همچنين می توانيد از بخش "پیوند با ما" برای پروه سرپرستان رایانامه (ايميل) بفرستید.

آیین شماره 19) آیین رونوشت: چنانچه می خواهيد از نوشته ها و آموزشهای اين انجمن در جايی ديگر و يا در تارنما یا تارنگار (وب سایت یا وبلاگ) خود بهره ببرید نوشتن نام انجمن و نام نويسنده بایسته (لازم) است.

با خواندن اين آیین ها شما پاسخگوییِ رفتار و نوشتارهای خود را در انجمن رادیو اماتوری البرز به دوش گرفته اید. چنانچه از آیین های گفته شده سرپیچی کنید ، بنابر این اساسنامه با شما برخورد خواهد شد.

با اميد به اينکه با به کارگيری آیین های انجمن بتوانيم خوشنودی شما کاربر گرامی را بدست آوریم, به اميد ساعات خوش و خوب در هنگام دیدن اين انجمن برای شما هم میهن گرامی


جامعه راديو آماتوري ايران

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

جامعه راديو اماتوري ايران اجامعه راديو اماتوري ايران
نشر و توسعه توسط
جامعه راديو اماتوري ايران